Productinformatie

Alle productinformatie voor de horeca is gebaseerd op basis van de leveranciersverklaring. Naar ons beste weten is deze informatie geldig en correct weergeven. Echter biedt Pasta Pura geen waarborging voor enige spel-, grammaticafouten en verkeerd beschreven informatie die in deze documenten staan vermeld. Pasta Pura behoudt dan ook te alle tijden het recht deze documenten aan te passen indien wij dit noodzakelijk achten.

De EAN- en productcodes zijn afhankelijk van de pastavorm en het afvulgewicht. De correcte productcode en EAN-13-code staan altijd op de verpakking vermeld. De EAN-code (European Article Numbering) bestaat uit een uniek getal van 13 cijfers.

Omdat wij met verse grondstoffen werken kunnen de productspecificaties iets afwijken van de werkelijkheid. De vermelding van de allergenen zijn wel altijd correct en exact.